Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 21 Ispis E-mail

 

Članak 63.

(1) Fizička ili pravna osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona dužna je tu štetu nadoknaditi.
(2) Pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.
(3) Novčana sredstva prikupljena na ime naknade prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i moraju se koristiti isključivo za otklanjanje nastale štete.

VII. PODACI O RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Članak 65.

(1) Ribari moraju voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu.
(2) Fizičke ili pravne osobe koje se bave akvakulturom moraju voditi popis o akvakulturi.
(3) Ribiči moraju voditi popis o ulovu ribe.
(4) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 66.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov i/ili povlastice za akvakulturu obvezatni su jedan puta godišnje na propisanom obrascu dostavljati Ministarstvu podatke o gospodarskom ribolovu i/ili akvakulturi.
(2) Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u športskom ribolovu.
(3) Ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Savezu na propisanom obrascu do kraja travnja za prethodnu godinu.
(4) Savez je obvezatan prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu na propisanom obrascu do kraja svibnja za prethodnu godinu.
(5) Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.
(6) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Ministarstvu najkasnije trideset dana nakon isteka razdoblja za koji se podaci dostavljaju.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 67.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 68.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo (u daljnjem tekstu: ribarska inspekcija) i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno posebnom zakonu.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57