Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 24 Ispis E-mail

 

2. ako obavlja gospodarski ribolov u posebnim staništima (članak 5. stavak 2.),
3. ako gospodari ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom za koju nije dobila ribolovno pravo (članak 37. stavak 3.),
4. ako bez odobrenja ministra obavlja selektivni ribolov i/ili ako obavlja selektivni ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 54. stavak 1., 2. i 3.),
5. ako bez odobrenja ministra uzgaja strane vrste riba (članak 55. stavak 1.),
6. ako bez odobrenja ministra poribljava ribolovne vode vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) (članak 55. stavak 2.),
7. ako bez odobrenja ministra uvozi i prodaje žive primjerke i/ili oplođenu ikru stranih vrsta riba za uzgoj (članak 55. stavak 3.),
8. ako sprječava na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke ili ako lovi ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja ili sprječava migratorna kretanja riba (članak 57. stavak 1. točka 7.),
9. ako investitor kod izgradnje hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama ne omogući nesmetan prolaz riba ili ako ne izradi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 1.),
10. ako bez odobrenja ministra obavlja izlov matica radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba i/ili obavlja takav ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 62. stavak 1. i 2.).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna i fizička osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja gospodarski ribolov.
(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje šest mjeseci do osam mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje osam mjeseci do jedne godine, računajući od dana  pravomoćnosti rješenja.

Članak 81.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim vodama protivno odredbi članka 8. stavka 2. ovoga Zakona,
2. ako započne obavljati gospodarski ribolov protivno odredbama članka 9. stavka 2. ovoga Zakona,
3. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni i/ili ribolovnim alatima ili opremom koja nije upisana u povlastici za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 1. podstavak prvi i drugi),
4. ako obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbi članka 8. stavka 3. (članka 13. stavak 1. podstavak treći),
5. ako prodaje dozvolu za športski ribolov po cijeni koja nije otisnuta na obrascu dozvole (članak 22. stavak 3. točka 4.),
6. ako obavlja ribolov na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 1.),
7. ako započne obavljati djelatnost akvakulture bez povlastice za akvakulturu (članak 46. stavak 2.),
8. ako lovi, zadržava, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, prerađuje, izlaže ili pokuša staviti u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja (članak 57. stavak 1. točka 1.),Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57