Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 25 Ispis E-mail

9. ako lovi, zadržava, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, prerađuje, izlaže ili pokuša staviti u promet nedorasle ribe (članak 57. stavak 1. točka 2.),
10. ako lovi ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 3.),
11. ako poribljava ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba (članak 57. stavak 1. točka 9.),
12. ako obavlja ribolov u sustavu koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 2.),
13. ovlaštenik ribolovnog prava ako novčana sredstva prikupljena na ime naknade za otklanjanje nastale štete ne iskoristi isključivo za tu namjenu (članak 63. stavak 3.),
14. ako na ime naknade za gospodarski ribolov ne uplati sredstva ovlašteniku ribolovnog prava (članak 64. stavak 1.),
15. ako na propisan način ne rasporedi i uplati sredstva od naknade za dozvolu za obavljanje športskog ribolova  (članak 64. stavak 2. i 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i fizička osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.
(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do  10.000,00 kuna i ribič. 
(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(6) Za prekršaje iz stavka 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 10., 12., 14. i 15. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi ovlašteniku ribolovnog prava uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ribolovnog prava.

Članak 82.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi podatke za vođenje upisnika ribolovnih područja ili ribolovnih zona (članak 6. stavak 3.),
2. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 2.),
3. ako fizička ili pravna osoba koja ima povlasticu za gospodarski ribolov ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda u vodotok koji se izlio iz korita na kojem smije obavljati gospodarski ribolov (članak 30. stavak 3.),
4. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne prijavi svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo (članak 31. stavak 1.),
5. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne izradi gospodarsku osnovu u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava ili ako po isteku roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove ne obavi reviziju gospodarske osnove (članak 33. stavak 2. i 4.),
6. ako bez potvrđenoga godišnjeg plana dopusti ribolov (članak 36. stavak 3.),
7. ako na ribolovnim vodama gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu (članak 37. stavak 1.),
8. ako ne organizira ribočuvarsku službu na ribolovnoj vodi za koju je dobio ribolovno pravo (članak 38. stavak 1.),
9. ako organizira održavanje natjecanja u športskom ribolovu bez prethodno pribavljenog odobrenja Saveza  (članak 45. stavak2. i 3.),
10. ako organizira održavanje međunarodnog natjecanja u športskom ribolovu bez pribavljenog odobrenja Ministarstva (članak 45. stavak 2. i 4.),
11. ako uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu (članak 50. stavak 1.),
12. ako lovi ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima i/ili  ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 5.),
13. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministra ili ako ga obavlja protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 61. stavak 1. i 2.),
14. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne omogući nesmetan rad ovlašteniku rješenja za ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.),
15. ako obavlja ribolov protivno odredbama članka 62. stavak 2. ovoga Zakona,Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57