Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 26 Ispis E-mail

16. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture ne vodi popis ulova u gospodarskom ribolovu ili popis o akvakulturi (članak 65. stavak 1. i 2.),
17. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture Ministarstvu ne dostavlja propisane podatke o gospodarskom ribolovu ili akvakulturi (članak 66. stavak 1.),
18. ako prikupljene podatke o športskom ribolovu na propisan način i u propisanom roku ne dostavi Savezu (članak 66. stavak  3.).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(4) Za radnje iz stavka 1. točke 12. i 16. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov obavlja športski ribolov.
(5) Za radnje iz stavka 1. točke 13. i 15. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja neposredno obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, ili osoba koja neposredno obavlja ribolov naveden u članku 62. ovoga Zakona.
(6) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca  do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.
(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 14. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi ovlašteniku ribolovnog prava uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ribolovnog prava.

Članak 83.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov ako nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov (članak 15. stavak 1.).

Članak 84.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako alatima, opremom i mamcima dopuštenim u športskom ribolovu lovi ribu u posebnim staništima (članak 5. stavak 2.),
2. ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole (članak 17. stavak 1. podstavak drugi),
3. ako športski ribolov ne obavlja uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca (članak 23. stavak 1.),
4. ako koristi plovilo kod obavljanja športskog ribolova suprotno gospodarskoj osnovi (članak 23. stavak 2.),
5. ako kod sebe nema dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj obavlja ribolov (članak 23. stavak 3.),
6. ako stavlja u promet ribe ulovljene u športskom ribolovu (članak 23. stavak 4.),
7. ako ribe ulovljene i zadržane u športskom ribolovu neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova ne označi odsijecanjem donjeg dijela repne peraje (članak 23. stavak 5.),
8. ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu (članak 37. stavak 2.),
9. ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarskog nadzora i/ili mu ne pruži sve podatke i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora (članak 42.),
10. ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza (članak 51. stavak 1.),
11. ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu (članak 51. stavak 2.),
12. ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca (članak 57. stavak 1. točka 4.),
13. ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona  (članak 57. stavak 1. točka 6.),
14. ako lovi ribu izravno rukom, povlačenjem i kvačanjem udicom s vanjske strane tijela ribe (članak 57. stavak 1. točka 8.),Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57