Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 28 Ispis E-mail

 

Članak 88.

(1) Za prekršaje navedene u članku 80. stavku 1. točki 6. te u članku 81. stavku 1. točki 10. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih poribljavanju ribolovne vode.
(2) Za prekršaje navedene u članku 80. stavku 1. točki 2., 4., 8. i 10., u članku 81. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 11., u članku 82. stavku 1. točki 12., 13. i 15., u članku 83., u članku 84. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
     10. i 11. te u članku 85. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriču i zaštitne mjere:
     – oduzimanja ulova riba,
     – oduzimanje alata, opreme i mamaca za ribolov kojim je počinjen prekršaj, bez obzira na to tko je vlasnik.
(3) Za prekršaje navedene u članku 80. stavku 1. točki 5. i 7. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih djelatnosti akvakulture.
(4) Za prekršaje navedene u članku 82. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja onih vrsta riba koje nisu upisane u povlastici za akvakulturu.

Članak 89.

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 100,000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strani državljanin ako obavlja gospodarski ribolov u vodama Republike Hrvatske na način koji nije sukladan međunarodnom ugovoru (članak 79. stavak 1.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja, bez obzira na to tko je vlasnik.
(3) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka strani državljanin:
     1. koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja u ribolovnim vodama Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina,
     2. ako ne izvrši naredbu službene osobe ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini.
(4) Za prekršaj iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka osim novčane kazne izreći će se zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila, ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja bez obzira na to tko je vlasnik.
(5) Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne od 50.000,00 do 200.000,00 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alat, opreme i mamaca za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 90.

Izricanje mjere oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 80. stavka 4. i 5., članka 81. stavka 5. i 6., članka 82. stavka 7. i 8., odnosno oduzimanja povlastice za akvakulturu iz članka 81. stavka 7. ovoga Zakona, ograničava se na vrijeme od 5 godina, računajući od pravomoćnosti rješenja.

Članak 91.

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila ili drugog vozila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekršitelj.

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se ustanova iz članka 7. ovoga Zakona ako Ministarstvu jednom
      godišnje ne dostavi izvješće o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u
      pravnoj osobi.Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57