Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 14 Ispis E-mail

 

Članak 34.

(1) Gospodarsku osnovu ili reviziju gospodarske osnove iz članka 33. ovoga Zakona na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava izrađuje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.
(2) Gospodarsku osnovu i reviziju gospodarske osnove potvrđuje Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva za gospodarske osnove.
(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka osniva i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.
(4) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.

Godišnji plan

Članak 35.

(1) Sukladno gospodarskoj osnovi izrađuje se godišnji plan.
(2) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava.
(3) Godišnji plan mora sadržavati:
1. procjenu količine riba i njihova prirasta u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,
2. dopušteni godišnji ulov ribe po vrstama i dopušteni dnevni ulov ribe,
3. plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva,
4. mjere i način zaštite ribolovnog područja, ribolovne zone ili njezina dijela, organizaciju rada ribočuvarske službe te plan rada na uređenju okoliša,
5. planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.
(4) Način izrade godišnjeg plana i njegovog provođenja propisuje ministar.

Članak 36.

(1) Godišnji plan potvrđuje Ministarstvo do 1. studenoga za sljedeću kalendarsku godinu i o tome obvezatno izvješćuje Savez.
(2) Ovlaštenik ribolovnoga prava dužan je Ministarstvu dostaviti godišnji plan na potvrđivanje najkasnije do 1. listopada za sljedeću kalendarsku godinu.
(3) Bez potvrđenoga godišnjeg plana ribolov nije dopušten.

Članak 37.

(1) Zabranjeno je ribolovnim vodama gospodariti suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.
(2) Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.
(3) Zabranjeno je gospodarenje pravnoj ili fizičkoj osobi na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju nije dobila ribolovno pravo.
(4) Zabranjeno je ovlašteniku ribolovnog prava prodavanje dozvola i/ili upućivanje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju ovlaštenik ribolovnog prava nije dobio ribolovno pravo.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57