Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 15 Ispis E-mailČlanak 38.

 

(1) Radi zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su organizirati ribočuvarsku službu.
(2) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari.
(3) Ribočuvare imenuje ovlaštenik ribolovnog prava za ribolovne vode za koje je dobio ribolovno pravo.
(4) Ribočuvari imaju ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(5) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje ministar, nakon pribavljenog mišljenja Saveza.

Članak 39.

Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:
1. zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova,
2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,
3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet,
4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

Članak 40.

(1) Ako ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja obavlja športski ribolov ili druge radnje protivne ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, dužan je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru.
(2) Ako ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovoga članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov, dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru, te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.
(3) Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov izdaje se potvrda s točno označenim predmetima i/ili  ulovom po vrsti i količini.
(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.
(5) S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulov, do predaje nadležnom sudbenom tijelu, ovlaštenik ribolovnog prava ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 41.

(1) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Obrazac iskaznice i značke ribočuvara pravilnikom propisuje ministar.
(3) Iskaznicu i značku ribočuvara izdaje Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.

Članak 42.

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijestiti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im pružati pomoć u njihovom radu.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57