Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 16 Ispis E-mail

 

Članak 43.

(1) Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit.
(2) Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar, uz pribavljeno mišljenje Saveza.
(3) Način polaganja ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.
(4) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita provodi ispitno povjerenstvo koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.
(5) Osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu koje daje Savez.
(6) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu dat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.
(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ribočuvarskog ispita dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribočuvarski ispit.
(8) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.
(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

Članak 44.

(1) Troškove ispitnog povjerenstva za polaganje ribočuvarskog ispita snosi ovlaštenik ribolovnog prava.
(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

Natjecanja u športskom ribolovu

Članak 45.

(1) Ovlaštenici ribolovnog prava organiziraju ili sudjeluju u organiziranju natjecanja u športskom ribolovu za vrijeme trajanja kojih
       ostale ribolovne aktivnosti mogu biti ograničene od strane organizatora natjecanja.
(2) Za natjecanja u športskom ribolovu ovlaštenik ribolovnog prava dužan je pribaviti odobrenje.
(3) Odobrenje za održavanje natjecanja u športskom ribolovu daje Savez na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza.
(4) Za održavanje međunarodnih natjecanja u športskom ribolovu odobrenje daje Ministarstvo na temelju godišnjeg kalendara
      Saveza.
(5) Za trajanja natjecanja u športskom ribolovu natjecatelji su dužni pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih
       na temelju njega, osim propisa koji ograničavaju količinu ulova.
(6) Za natjecanja u športskom ribolovu natjecatelji nisu dužni kupiti dozvolu za športski ribolov od ovlaštenika ribolovnog prava
(7) Natjecatelji su dužni tijekom natjecanja ulovljenu ribu čuvati na način određen Pravilnikom o natjecanjima HSRS-a.
(8) Štetu koja nastane za vrijeme natjecanja ovlašteniku ribolovnog prava nadoknađuje organizator natjecanja.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57