Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 19 Ispis E-mail

 

Članak 55.

(1) Uzgoj stranih vrsta riba smije se obavljati samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra
      nadležnog za zaštitu prirode, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš sukladno posebnim propisima iz
      područja prostornog planiranja i zaštite okoliša.
(2) Poribljavanje ribolovnih voda vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) smije se obaviti
      samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu prirode, a na temelju
      prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš sukladno posebnim propisima iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša.
(3) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i/ili oplođene ikre za uzgoj dopušten je samo uz odobrenje ministra i nakon
      prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 56.

Radi zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba, ministar može zabraniti ili ograničiti uporabu određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni.

Članak 57.

(1) Zabranjeno je:
1. lovljenje, zadržavanje, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, prodaja, prerada, izlaganje ili pokušaj stavljanja u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja,
2. lovljenje, zadržavanje prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, prodaja, prerada, izlaganje ili pokušaj stavljanja u promet nedorasle ribe,
3. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet,
4. loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,
5. loviti ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima, i/ili tako ulovljenu ribu stavljati u promet,
6. loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,
7. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju  povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati bilo koja druga migratorna kretanja riba,
8. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačanjem udicom s vanjske strane tijela ribe,
9. poribljavati ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba,
10. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrjestilište ili uzgajalište,
11. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta,
12. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.
(2) Odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na ribe iz akvakulture.
(3) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik hidroenergetskog objekta obvezatna je spriječiti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta.
7. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju  povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati bilo koja druga migratorna kretanja riba,
8. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačanjem udicom s vanjske strane tijela ribe,
9. poribljavati ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba,

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57