Početna
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 20 Ispis E-mail

 Članak 58.

Pravne osobe koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i »Hrvatske vode« dužne su, prije početka bilo kakvih radova na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni s time upoznati ovlaštenika ribolovnog prava na tom području ili ribolovnoj zoni.

Članak 59.

(1) Pri izgradnji hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezatan omogućiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba.
(2) Zabranjen je ribolov u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba.

Članak 60.

(1) Radi zaštite riba ministar propisuje:
1. lovostaj za pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ne smiju bilo loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili pokušati stavljati u promet,
2. najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju bilo loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili pokušati stavljati u promet.
3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,
4. broj povlastica za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,
5. konstrukcijsko-tehnička obilježja, način uporabe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov.
(2) Propise iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ministar će donijeti nakon pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 61.

(1) Iznimno, radi znanstvenog ili stručnog istraživanja ministar može, na temelju zahtjeva i predočenoga istraživačkog programa, rješenjem dopustiti ribolov protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega uz uvjet da se takvim ribolovom ne nanosi šteta ovlašteniku ribolovnog prava.
(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili stručnih istraživanja bez rješenja iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja protivno uvjetima propisanim rješenjem iz stavka 1.
(5) Imatelj rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezatan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava i ribarsku inspekciju.
(6) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je omogućiti rad ovlašteniku rješenja iz stavka 1. ovoga članka na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari.

Članak 62.

(1) Ministar može dopustiti lov matica iz ribolovnih područja ili ribolovnih zona radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba.
(2) Način, uvjete i vrijeme ribolova iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva stranke rješenjem utvrđuje ministar

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57