Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 2 Ispis E-mail

 

11. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za slatkovodno ribarstvo,
12. monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda,
13. nedorasle ribe jesu svi razvojni oblici riba koji još nisu dostigli spolnu zrelost,
14. oprema je sredstvo koje namjenom omogućuje uporabu ribolovnog alata, i/ili pomaže u obavljanju ribolova,
15. ovlaštenik povlastice za akvakulturu jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarsku djelatnost 
      akvakulture,
16. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarski ribolov,
17. ovlaštenik ribolovnog prava jest fizička ili pravna osoba koja je na temelju provedenoga javnog natječaja stekla ribolovno
      pravo na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,
18. poribljavanje je plansko unašanje riba u ribolovne vode na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana,
19. povlastica je ovlaštenje na temelju kojeg fizičke ili pravne osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili
      akvakulture,
20. športski ribolov jest lov riba udičarskim alatima uz moguću uporabu opreme za ribolov radi rekreacije ili športa,
21. revizija gospodarske osnove jest usklađenje gospodarske osnove sukladno novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom
      području za koje vrijedi gospodarska osnova,
22. ribar je fizička ili pravna osoba koja obavlja gospodarski ribolov na temelju povlastice za gospodarski ribolov na određenom
      ribolovnom području ili ribolovnoj zoni radi stjecanja dohotka,
23. ribič je osoba koja se bavi športskim ribolovom na temelju važeće dozvole za športski ribolov,
24. ribnjak je objekt na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji se koristi za akvakulturu, a može biti toplovodni ili hladnovodni.
25. ribočuvar je službena osoba ovlaštenika ribolovnog prava koja je stručno osposobljena za obavljanje nadzora na određenom
      ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni u športskom ribolovu.
26. ribolov je lov riba uz uporabu ribolovnih alata i opreme, a može biti gospodarski ribolov ili športski ribolov,
27. ribolovna zona jest dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo radi ribolova, akvakulture ili zaštite riba,
28. ribolovne vode jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov,
29. Savez je udruga ribiča na nacionalnoj razini,
30. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,
31. ribolovno pravo je temeljni dokument koji ovlašteniku omogućava gospodarenje određenim ribolovnim područjem ili
      određenom ribolovnom zonom u skladu s važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom,
32. ribolovno područje jest područje određenog vodotoka sa svim njegovim pritocima i plavnim područjima, odnosno područje
      stajaćih voda koje predstavlja biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu i ima uvjete za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba,
      stručno sustavno praćenje i primjenu mjera od važnosti za razvitak slatkovodnog ribarstva,
33. ribolovna zona je dio ribolovnog područja,Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57