Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 30 Ispis E-mail

Članak 97.

Korisnici koji su gospodarili ribolovnim područjem ili njegovim dijelom sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) imaju prednost kod dodjele ribolovnog prava iz članka 25. toga Zakona.

Članak 98.

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov moraju pribaviti povlasticu sukladno odredbi članka 10. toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.
(2) Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov obvezuju se u roku od godine dana od dana primjene toga Zakona  o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama toga Zakona, jer im u  protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.
 

Članak 99.

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture moraju pribaviti povlasticu za akvakulturu sukladno odredbi članka 47. toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo obavljanja djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.
(2) Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture obvezatne su u roku od godine dana od dana primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

Članak 100.

Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 174/04.) donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu toga Zakona.

 Članak 101.

(1) Najkasnije do 31. prosinca 2004. Ministarstvo će od Državnog inspektorata preuzeti obavljanje inspekcijskih poslova iz područja slatkovodnog ribarstva kao i državne službenike zatečene na tim poslovima na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 174/04.).
(2) Do preuzimanja poslova i službenika iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat nastavit će obavljati inspekcijske poslove djelokrugu određenom do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu  (»Narodne novine«, br. 174/04.).
(3) Danom preuzimanja poslova i državnih službenika iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat prestaje s obavljanjem poslova iz područja slatkovodnog ribarstva.

Članak 102.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu  (»Narodne novine«, br.174/04.) u Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99., 96/03. i 151/03.),
     – u članku 3. podstavci devetnaest i dvadeset brišu se,
     – u članku 12. stavku 1. riječ: »slatkovodnog« briše se,
     – u članku 58. stavku 9. u uvodnoj rečenici riječ: »slatkovodnog« i podstavak sedam i osam brišu se,
     – u članku 88. stavku 1. riječ: »ribarska inspekcija« i stavak 5. brišu se.

    
NAPOMENA: Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora ukazuje da je odredba članka 95. ovoga pročišćenog teksta u
                  suprotnosti sa Zakonom o prekršajima prema kojemu je odredbom članka 7. onemogućeno da u
                  podzakonskim propisima koji su ovlašteni donositi utvrđuju prekršaje i određuju kazne za te prekršaje.

 

     NN 49/2005 od 15.04.2005    

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57