Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 7 Ispis E-mail

 

 Članak 12.

(1) Ministarstvo vodi Upisnik o danim povlasticama za gospodarski ribolov.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o danim povlasticama za gospodarski ribolov propisuje ministar.

Članak 13.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov smiju obavljati ribolov:
      – samo na onom dijelu ribolovnog područja i/ili ribolovne zone koji je upisan u povlastici za gospodarski ribolov,
      – samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u povlastici za gospodarski ribolov,
      – sukladno propisima iz članka 8. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.
(2) Ovlaštenik povlastice ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora kod sebe imati povlasticu kad obavlja
     gospodarski ribolov.
(3) Ovlaštenik povlastice obvezatan je plaćati naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.
(4) Naknada iz stavka 3. ovoga članka prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i koriste se isključivo za poribljavanje ribolovne
     vode na kojoj se obavlja gospodarski ribolov.

Članak 14.

Uvjete obavljanja gospodarskog ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koji se smiju rabiti u gospodarskom
ribolovu propisuje ministar, uz mišljenje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona koje su izradile gospodarsku osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu gdje je dopušten gospodarski ribolov.

Ribarski ispit

Članak 15.

(1) Osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov mora biti stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova.
(2) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o položenom ribarskom ispitu.
(3) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu daje Ministarstvo osobi koja je položila ribarski ispit prema Programu za polaganje
     ribarskog ispita.
(4) Ribarske ispite provodi Povjerenstvo za ribarske ispite koje imenuje ministar.
(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obveze polaganja ribarskog ispita,
(6) Način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.
(7) Ministar donosi Program za polaganje ribarskog ispita nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra zaštite okoliša i
     prostornog uređenja, te ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo.
(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu.
(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57