Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 8 Ispis E-mail

 

 

Članak 16.

(1) Troškove polaganja ribarskog ispita snosi kandidat.
(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.
(3) Članovi Povjerenstva za ribarske ispite imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

III. ŠPORTSKI RIBOLOV

Članak 17.

(1) Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:
     – koji imaju položen ispit za lov riba u športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribički ispit),
     – koji imaju dozvolu za lov riba u športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: dozvola).
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka prvog ovoga članka, uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ne moraju imati hrvatski i
     strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, te hrvatski i strani državljani prilikom kupnje dnevne dozvole.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka drugoga ovoga članka dozvolu za lov riba u športskom ribolovu ne moraju imati  
     hrvatski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, ali u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu
     i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.
(4) Stranom državljaninu na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu može se izdati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu
     u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski športskoribolovni savez

Članak 18.

     Hrvatski športskoribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) u smislu ovoga Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javne
     ovlasti, povjerene ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten.

Članak 19.


(1) Savez ima sljedeće javne ovlasti:
1. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama koje su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57