Početna Slatkovodno ribarstvo
Zakon o slatkovodnom ribarstvu - Stranica 9 Ispis E-mail

 

3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa koji su     važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i uvjerenje o     položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili     do stupanja na snagu ovoga Zakona.
4. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih     propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom     ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa,
5. raspodjeljuje dozvole iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom ribolovnom     području ili u određenoj ribolovnoj zoni,
6. izdaje odobrenja za sva natjecanja u športskom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, osim za     međunarodna natjecanja,
7. prikuplja podatke od ovlaštenika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova športskom ribolovu,
8. izdaje značku i ribočuvarsku iskaznicu na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava uz naknadu.
(2) Savez organizira i provodi polaganje ribičkih ispita prema Programu za polaganje ribičkog ispita, te ribočuvarskih ispita prema     Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

    Ribički ispit

    Članak 20.

(1) Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.
(2) Program za polaganje ribičkog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Saveza i ministra nadležnog za       zaštitu okoliša i prostornog uređenja.
(3) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribičkog ispita obavlja Povjerenstvo za ribičke ispite na prijedlog Saveza       imenuje ministar.
(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.
(5) Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, bez obveze polaganja, izdat će se osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa       koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, ili je položila       ribočuvarski ispit.
Članak 21.

(1) Troškove provođenja ribičkog ispita snosi kandidat.
(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 21:57