Početna Zaštita riba
Zakon o zaštiti riba - Stranica 2 Ispis E-mail

 

 

 2) Odredba točke 11. stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na soma (Silurusglanis L.) u rijeci Dunav.

II. NAJMANJA VELIČINA

  Članak 3.

  Određuje se najmanja veličina za:
  1. potočnu pastrvu (Salmotrutta m. fario L.) u Gackoj      50 cm,
    – u ostalim ribolovnim vodama                                        30 cm;
2. jezersku pastrvu (Salmotrutta m. lacustris L.)  40 cm;
 
 3.mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostrissalonitanaHeck.)  30 cm;
 
 4. mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostriskrkensisKaraman) 30 cm;
 
 5. kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchusmykiss Walbaum)  30 cm; 
 

 
 6. mladicu (Huchohucho L.)     80 cm;
 
 7. glavaticu (Salmomarmoratus L.)    70 cm;
 
 8. lipljana (Thymallusthymallus L.)     30 cm;
     lipljana (Thymallusthymallus L.) u Kupi i Kupici     32 cm;
 
 9. linjaka (Tincatinca L.)   20 cm;

 10.  mrenu (Barbusbarbus L.)    28 cm;
 
 11.  štuku (Esoxlucius L.)           40 cm;

 12.  smuđa (Stizostedionlucioperca L.)     40 cm;

13.  šarana (Cyprinuscarpio L.)                40 cm;

 14.  soma (Silurusglanis L.)                       60 cm;

 15.  kečigu (Acipenserruthenus L.)           40 cm;

 16.  bolena (Aspiusaspius L.) u Dunavcima:
        Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski         40 cm;

 17.  jeza (Leuciscusidus L.) u Dunavcima: Poretak,
        Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski             25 cm.

 

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 12:08