Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 5 Ispis E-mail

Članak 14.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Ministarstvo izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.).
(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jednog lista punijeg papira standardnog formata A4.
(3) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski.

Članak 15.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – grb Republike Hrvatske,
      – naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,
      – naziv obrasca Uvjerenja,
      – ime i prezime osobe koja je položila stručni ispit,
      – adresa prebivališta osobe koja je položila stručni ispit,
      – broj osobne iskaznice osobe koja je položila stručni ispit,
      – datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila stručni ispit,
      – državljanstvo osobe koja je položila stručni ispit.
      – mjesto i datum kada je osoba položila stručni ispit,
      – M.P. i potpis ovlaštene osobe,
      – serijski broj obrasca Uvjerenja.
(2) Stražna stranica Uvjerenja je prazna.

Članak 16.

Uvjerenje iz članka 14. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je položila kolegij ribarstva na V.,  VI. ili VII. stupnju obrazovanja.

Članak 17.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima (u daljnjem tekstu: Upisnik 2.) vodi se u Ministarstvu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3.).

(2) Upisnik 2. sastoji se od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.
     

Članak 18

Ministarstvo upisuje u Upisnik 2. sljedeće podatke:
      1. redni broj i datum upisa u Upisnik,
      2. datum te serijski broj obrasca Uvjerenja,
      3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice, datum, mjesto i država rođenja),
      4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita, Povjerenstvo pred kojim je osoba polagala ispit).

IV. Program za polaganje ribičkog ispita i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Članak 19.

(1) Program za polaganje ribičkog ispita obuhvaća sljedeće teme:
      1. Zakonski propisi u športskom ribolovu;
      2. Gospodarenje ribljim fondom u športskom ribolovu;
      3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;
      4. Zaštita riba i staništa;
      5. Pravila športskog ribolova.
(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Ribički ispit polaže se pismeno ili usmeno.Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51