Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 7 Ispis E-mail

Članak 25.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – grb Saveza,
      – naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,
      – naziv obrasca Uvjerenja,
      – ime i prezime osobe koja je položila ribički ispit,
      – adresa prebivališta osobe koja je položila ribički ispit,
      – MBG ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice osobe koja je položila ribički ispit,
      – datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila ribički ispit,
      – državljanstvo osobe koja je položila ribički ispit.
(2) Na stražnjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – mjesto i datum polaganja ispita,
      – M.P. i potpis ovlaštene osobe,
      – serijski broj obrasca Uvjerenja.

Članak 26.

Uvjerenje iz članka 24. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, Savez izdaje osobi koja je, na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, položila ribički ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja ili je položila ribočuvarski ispit.

Članak 27.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima iz članka 24. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Upisnik 3.) vodi se u Savezu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 5.).
(2) Upisnik 3. se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.

Članak 28.

Savez upisuje u Upisnik 3. sljedeće podatke:

1. redni broj upisa,
      2. serijski broj obrasca uvjerenja,
      3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice ili broj putovnice, datum, mjesto i država rođenja),
      4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita, ovlaštena osoba).Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51