Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 8 Ispis E-mail

V. Program za polaganje ribočuvarskog ispita i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 29.

(1) Program za polaganje ribočuvarskog ispita obuhvaća sljedeće teme:
      1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu;
      2. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;
      3. Zaštita riba i voda.
(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.
(3) Ribočuvarski ispit (u daljnjem tekstu:ispit) polaže se pismeno ili usmeno.

Članak 30.

(1) Savez izdaje Priručnik za ribočuvare kao podlogu za stručnu literaturu za pripremu ispita.
(2) Ispite organizira i održava Savez.
(3) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribočuvarske ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 3.), koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.
(4) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva 3.

Članak 31.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu ovlašteniku ribolovnog prava.
(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
      – ime i prezime kandidata,
      – broj osobne iskaznice kandidata,
      – datum i mjesto rođenja.

Članak 32.

(1) Na ribočuvarskom ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 3.
(2) Cijena ribočuvarskog ispita po kandidatu iznosi 150,00 kuna.
(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun nadležnog županijskog saveza ŠRU ili račun Saveza ako ne postoji  nadležni županijski savez ŠRU u mjestu gdje kandidat polaže ribočuvarski ispit.
(4) Županijski savez ŠRU dužan je izdati potvrde o uplati kandidatima, isplatiti naknade Povjerenstvu 3. te nadoknaditi druge troškove održavanja i administriranja ribičkih ispita.
(5) Nazočni članovi Povjerenstva 3. imaju pravo na isplatu dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice Saveza, naknadu za ribočuvarski ispit u istom iznosu, te na naknadu putnih troškova osobnim automobilom u visini neoporezivog iznosa kilometraže kao i naknadu ostalih putnih troškova (autoput i sl.).Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51