Početna Športski ribolov
Pravilnik o športskom ribolovu - Stranica 9 Ispis E-mail

 

Članak 33.

(1) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.
(2) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.
(3) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva 3.
(4) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Povjerenstva 3.
(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.
(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.

Članak 34.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Savez izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 6.).
(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jed­nog lista punijeg papira dimenzija 7 × 10,5 cm.
(3) Prednja i zadnja stranica obrasca Uvjerenja tonirane su u zelenoj boji.
(4) Grb Saveza na obrascu Uvjerenja otisnut je u boji.
(5) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski, pisaćim strojem ili rukom štampanim slovima.

Članak 35.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – grb Saveza,
      – naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,
      – naziv obrasca Uvjerenja,
      – ime i prezime osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – adresa prebivališta osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – broj osobne iskaznice osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila ribočuvarski ispit,
      – državljanstvo osobe koja je položila ribočuvarski ispit.
(2) Na stražnjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
      – mjesto i datum polaganja ribočuvarskog ispita,
      – M.P. i potpis ovlaštene osobe,
      – serijski broj obrasca Uvjerenja.


KRAJ

 Ažurirano Srijeda, 09 Studeni 2011 11:51